POV-Ray : Newsgroups : povray.international : Jak zrobic ladne refleksy? Server Time
23 Jul 2024 07:37:31 EDT (-0400)
  Jak zrobic ladne refleksy? (Message 1 to 1 of 1)  
From: w p 
Subject: Jak zrobic ladne refleksy?
Date: 29 Feb 2004 17:25:25
Message: <404266d5$1@news.povray.org>
Ponizej podaje zrodelko prostej sceny. Dalem przelaczniki roznych trybow
symulowania odbic. Ogolnie chyba wystarczy dac jakis obiekt zeby sie 
odbijal (ale bez cieni i widocznosci w kamerze), czy moze np. dac duzy 
prostokat (sky ?) z bitmapka symulujaca otoczenie? Bo jakos to co mi 
wychodzi tak srednio wyglada. Jezeli w czerwonym sa ok odbicia to czarna 
kula po srodku jest zbyt jasna (dla envMode).... hmm.. Ogolnie troszke 
kombinowania moze zupelnie niepotrzebnego. Tak sie to robi?
Pozdrawiam!

w.p.background {color rgb<1,1,1>}// tylko swiatlo: envMode=0
// swiatlo z widocznym zrodlem: envMode=1
// swiatlo z odbiciami: envMode=2
// swiatlo z widocznym zrodlem i odbiciami : envMode=3
#declare envMode=3;

camera
{
  location <0.0, 0.0,-45.0>
  look_at <0.0, 0.0, 270.0>
}

light_source
{
   <-5,10,-50> color 1
   #if(envMode>0&envMode!=2)
   looks_like
   {
    sphere
    {
     <0,0,0> // center of sphere <X Y Z>
     20    // radius of sphere

    texture
    {
     pigment { rgb<5, 5, 5>}
     finish
     {
      diffuse 0.3
      ambient 15
     }

    }
    no_shadow
    no_image
    }
   }
   #end
   translate <-15,15,-50>
}

// bardzo jasna kula symuluje odbicia
#if(envMode>1)

sphere
{
  <0,0,-900>
  800
  texture
  {
   pigment { rgb<5, 5, 5>}
   finish
   {
    diffuse 0.3
    ambient 10
   }
  }
  no_shadow
  no_image
}
#end

#declare logo=
union
{
  difference
  {
   superellipsoid{<0.1,0.6> scale 0.1*z}
   sphere {<0,0,0>, 0.75}
   texture
   {
    pigment
    {
     color rgb <1,0,0>
    }
    finish
    {
     diffuse 0.4
     ambient 0.0
     specular 0.2
     reflection
     {
      0.8
      metallic
     }
     conserve_energy
    }
   }
  }// difference

  sphere
  {
   <0, 0, 0>, 0.5 scale 0.1*z

   texture
   {
    pigment
    {
     color rgb <0,0,0>
    }
    finish
    {
     diffuse 0.2
     ambient 0.0
     specular 0.1
     reflection
     {
      0.8
      metallic
     }
     conserve_energy
    }
   }
  }
}

object {logo scale 20}


Post a reply to this message

Copyright 2003-2023 Persistence of Vision Raytracer Pty. Ltd.